Найти клинику: или

Быстро, без визита в лабораторию, 24/7

ДНК тестирование / отцовство / материнство

Обратный звонок

+38(068)6683807

Местоположение

Умови та правила

Публічна оферта надання послуг з генетичного тестування ДНК

м. Київ Редакція №1 від 05.04.2019 р.

1. Загальні положення

1.1. Наведена нижче інформація є публічною офертою (офіційною пропозицією) ТОВ «ВЕРІТАС-ЛАБ», що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), будь-якій юридичній або фізичній особі (далі – Замовник, а разом Сторони) укласти Договір про надання послуг з генетичного тестування ДНК (далі – Договір) на підставі статті 633 Цивільного кодексу України.

1.2. Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти, чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих послуг з генетичного тестування ДНК (далі – Послуги).

1.3. Якщо Ви згодні з умовами цієї публічної оферти, Ви можете зробити оплату Послуг або надати

гарантійний лист про оплату або підписати бланк-замовлення. У цьому випадку вважається, що Ви стаєте Замовником Послуг, цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної публічної оферти (пропозиції), в повному обсязі і безумовно приймаєте її. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, а Виконавець таким, що прийняв на себе зобов’язання надати Послуги.

2. Предмет Договору

2.1. Замовник доручає, а Виконавець надає послуги з генетичного тестування ДНК, що включають у себе,

зокрема, але не виключно: надання набори для забори зразків, відправлення зразків в лабораторію, а також надання результату тестування українською мовою.

3. Обов’язки Виконавця

3.1. Надавати послуги, що замовлені Замовником та своєчасно виконувати всі доручення Замовника,

звітувати перед Замовником про результати виконання робіт.

3.2. Під час виконання робіт діяти згідно з побажаннями Замовника та своїми професійними знаннями і

досвідом.

3.3. Вважати інформацію, що надається Замовником, конфіденційною.

3.4. Гарантувати повне збереження та повернення наданих Замовником за актом приймання-передачі

оригіналів документів.

4. Обов’язки Замовника

4.1. Оплачувати послуги Виконавця в розмірі, порядку і терміни, що погоджені Замовником та Виконавцем.

4.2. Своєчасно і в повному обсязі доводити до відома Виконавця інформацію щодо замовлення, яке

доручено Виконавцю, зокрема бажані терміни надання послуг, особливі вимоги, щодо замовлення.

4.3. Перевірити відповідність отриманих Послуг замовленню і повідомити результат цієї перевірки

Виконавцю протягом 20 робочих днів з дня отримання Послуг.

4.4. Замовник зобов’язаний передати Виконавцю зразки ДНК, а також заповнену форму яка надсилається з набором

5. Терміни і порядок виконання робіт

5.1. Термін і порядок виконання робіт погоджуються Замовником та Виконавцем окремо, під час здійснення замовлення послуг.

5.2. Терміновим називається переклад, що виконується протягом менш ніж 10 робочих днів з моменту прийому замовлення без урахування вихідних, святкових та неробочих днів (Україна та США), або такий, що вимагає додаткового дослідження.

5.3. В окремих випадках сторони можуть домовитися про ціну, з урахуванням додаткових послуг.

6. Вартість послуг та порядок оплати

6.1. Вартість Послуг визначається за нормами та розцінками Виконавця, а також за домовленістю сторін та погоджується з Замовником через e-mail або під час прийняття замовлення. При визначенні вартості замовлення враховуються рівень складності дослідження та строки виконання.

6.2. Оплата Послуг здійснюється як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок. Готівкова оплата може бути зроблена Замовником у будь-якому відділенні банку на рахунок виконавця. При оплаті через Банк Замовник зобов’язаний указати в платіжному документі номер рахунку.

6.3. При безготівковому розрахунку факт оплати Послуг вважається підтвердженим, а строк надання послугрозпочатим після надходження відомостей з банку про зарахування коштів на рахунок Виконавця.

7. Відповідальність сторін

7.1. Якщо Виконавець не встигає у встановлені терміни виконати замовлення з перекладу з причини, яка не пов’язана з непереборними та непередбаченими обставинами, що не залежать від Виконавця, то Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2% вартості послуг за кожен день затримки.

7.2. Виконавець гарантує абсолютну безпомилковість дослідження.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за прямій або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості користування Послугами. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням отриманих Послуг.

7.4. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов’язаннях і витратах, пов’язаних з порушенням положень оферти Замовником або іншими особами, або пов’язаним з використанням Замовником Послуг.

7.5. Виконавець виконує прохання Замовника, спрямовані тільки з контактного e-mail Замовника. Контактним e-mail вважається адреса, зазначена у замовленні, а за її відсутності – адреса, з якої Замовник надіслав e-mail із замовленням.

7.6. Форс-мажорні обставини. Жодна відповідальність за невиконання Договору не може настати, якщо це невиконання сталося з причин, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця, а саме: стихійного лиха, військових дій, втручання влади, невиконання органами влади взятих на себе зобовязань та інше. За цієї умови форс-мажор автоматично подовжує термін виконання обов’язків за Договором на 6 місяців. По закінченні цього терміну будь-яка зі Сторін може перервати дію Договору.

7.7. Якщо Замовник з будь-якої причини перериває виконання робіт, він сплачує Виконавцю вартість вже виконаної роботи.

7.8. При наданні Замовнику послуг Виконавець не несе відповідальності за строки й можливі затримки в наданні послуг, що викликані неоднозначною постановкою завдання Замовником.

7.9. Виконавець вправі на власний розсуд вирішувати питання, не визначені Замовником у замовленні, але необхідні для його виконання.

8. Захист персональних даних

8.1. Замовник добровільно надає Виконавцю свою письмову безумовну та безвідкличну згоду на обробку своїх персональних даних.

8.2. Замовник підтверджує, що йому повідомлено про включення його Персональних даних до бази персональних даних Виконавця у разі оформлення замовлення.

8.3. Строк зберігання Персональних даних Замовника встановлюється та починає обчислюватися з моменту оформлення замовлення та закінчується через п’ять років.

8.4. Терміни «Персональні дані», «обробка персональних даних», «поширення персональних даних», в даному пункті розуміються в значенні, зазначеному в статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» N 2297-VI від «01» червня 2010 року».

9. Порядок вирішення суперечок

9.1. Сторони намагатимуться вирішувати всі спори та суперечки та непорозуміння, які можуть виникнути в процесі роботи, на засадах взаємної згоди і довіри.

9.2. Неврегульовані спори та суперечки стосовно виконання цього Договору передаються на розгляд до Господарського суду м. Києва.

9.3. При розгляді спорів та суперечок, як докази, Замовник та Виконавець вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутні, такий лист не є доказом.

10. Дія оферти

10.1. Ця публічна оферта набуває чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому даною офертою або з моменту надання гарантійного листа про оплату або після підписання Замовником бланку-замовлення.

10.2. Виконавець має право змінювати умови даної оферти в однобічному порядку. Датою набуття чинності змін цієї оферти є дата їхнього опублікування на веб-сайті Виконавця.

10.3. Виконавець може в однобічному порядку переглядати ціни на Послуги.

10.4. З усіх питань, неурегульованим у цьому тексті публічної оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. Юридична адреса та банківські реквізити Виконавця

ТОВ «ВЕРІТАС-ЛАБ»

ЄДРПОУ 42276479

Р/р 2600792018 у банку ПАТ “ПУМБ” Розрахунковий центр МФО 334851

Юр. адреса: м.Київ, вул. Михайлівська 19, офіс 8, тел. 068-668-3807

E-mail: dnk@veritaslab.com.ua

www.veritaslab.org

Отзывы
Спасибо за тест на отцовство в Кривом Роге. Очень доволен.
Спасибо за ДНК тест в Славянске
Дякую за генетичний тест ДНК на батьківство. Ви - молодці!
не думала, що ДНК тест на батьківство можна зробити прямо тут е Тернополі. Вже зібрали речі на Київ їхати. Дякую вашій лабораторії. за те що взяли зразки і за результат в 99 відсотків!!! Все супер!
Было сложно найти лабораторию в Харькове, что бы доверять их тестированию. Сделали тест ДНК для своего ребенка, что бы подтвердить отцовство. Подтвердили. Спасибо вам! Яна
Зробили ДНК тест за відсутністю батька. Верітас Лаб зібрали зразки у бабусі і дитини. Отримали результат за 7 днів.
Сложно было найти лабораторию в Киеве, что-бы взяли образцы ДНК в воскресенье вечером. Оказывается Веритас Лаб работают круглосуточно. Анализ ДНК подтвердил отцовств на 99.99 процентов. Муж успокоился.
Дякую за ДНК тест. Тепер точно знаю, що дитина не моя. Краще правда.
Спасибо, получила результат. Муж спокоен.
Як я міг себе і родину до такого довести. Це був жах. Простий тест ДНК. Чому не зробив раніше... Тепер я спокійний. Дяка від серця!
Очень хороший сервис, результаты готовы уже в течение нескольких дней!
Результаты тестирования пришли конфиденциально по электронной почте, поэтому я не беспокоилась, что мой муж сможет их увидеть
Большинство таких организаций уже при первом обращении заводят на вас личную карточку. В VeritasLab мне не пришлось тратить на это время
Делал тесты в данной компании несколько раз. Никогда не возникало с ними каких-либо проблем.
Я очень рада, что позвонила именно в эту компанию! У них наилучший сервис! Очень терпеливые вежливые девушки ответили мне на все интересующие меня вопросы!
Спасибо вам. Очень рад, что обратился именно к вам!
Я не люблю, когда звонишь в какую-либо организацию, и они не понимают, о чем конкретно идет речь. В этом месте работники знают свое дело и поняли, что мне конкретно нужно сразу! Именно поэтому я сделал тест именно здесь.
Единственный сайт с действительно полезной информацией. Нашла ответы на все интересующие себя вопросы.
Мне понравилось, что цена теста известна заранее и она окончательна и не нужно потом доплачивать дополнительные сервисы.
Всем советую обращаться сюда! Очень качественное обслуживание, отвечают на все вопросы, осталось хорошее впечатление!
Спасибо, Veritas Lab, буду обращаться только к вам!
Быстро и удобно, не нужно тратить много времени и сил.
Очень рад, что позвонил именно в эту компанию, из всех организаций у них самый лучший сервис. Очень помогли и терпеливо объяснили все, что меня интересовало.
Конфиденциальность результатов была очень важна для меня. Рада, что обратилась именно в эту лабораторию. Уверена, что у вас много довольных клиентов!
Никогда не думала, что мне придется делать тест на материнство. Здесь делают такой тест. Круто!
Уложились в обещанные сроки, никаких заминок со стороны лаборатории не было. Спасибо!
Сделал тест на родство. Узнал много интересного. Описание результатов ясное и понятное. С удовольствием посоветую данную лабораторию!
После теста возникло несколько дополнительный вопросов. Позвонили в лабораторию, ответили вежливо на все вопросы. Спасибо, что заботитесь о клиентах и после оказания услуг!
В моем случае, от результатов теста зависело дальнейшее общение с ребенком. Все сложилось хорошо. Спасибо!
Цена теста была сравнительно дешевле, чем в других организациях, а по качеству тест ничем не хуже! Рад, что не переплатил.
Наши клиенты
Veritas Lab имеет большой круг клиентов, в числе которых государственные организации, организации, занимающиеся грузоперевозками, нефтегазовые компании, а также компании, работающие в сфере IT-технологий и кадровые агентства.
usps
samsung
PNGPIX
NASA
New Walmart
Ikea
artsfon
US DeptOfTransportation Seal
Costco Wholesale
Best Buy
acura
United States Department of Justice
Pep Boys
Mayo
Halliburton
Coca-Cola
USAF
United Airlines
Swift Transportation
SEVP ICE